Rejestracja kodów kreskowych

Państwa Firma otrzyma w kodzie EAN-13 swój numer identyfikacyjny oraz prawo do oznaczania od 100 do 100 tysięcy różnych wyrobów. We własnym zakresie Firma Państwa ustala 2, 3, 4 lub 5-cyfrowe, indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który różni się np. zawartością, wagą, smakiem, gramaturą, wielkością opakowania, ceną itp.

PROCEDURA REJESTRACYJNA

Możliwość znakowania produktów kodami kreskowymi należy rozpocząć od uzyskania numeru na Państwa Firmę w organizacji krajowej GS1. Poniższy dokument Wniosku-Umowy wraz z drukiem zamówienia wzorców kodów kreskowych (pdf, docx) lub zamówienia etykiet samoprzylepnych ( pdf,doc) prosimy wypełnić i podpisać ( podpis osoby upoważnionej do zawierania umów ) oraz wysłać @ pocztą elektroniczną  (e-mail)  lub pocztą tradycyjną na nasz adres ( kontakt )

  • Wniosek – umowa o nadanie prawa do używania numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1 (.pdf)
.pdf
  • Zamówienie wzorców kodów kreskowych (.doc)
.doc
  • Zamówienie etykiet samoprzylepnych (.doc)
.doc

OPŁATY

  1. Opłaty rejestracyjne

a) opłaty za przydzielenie prefiksu GS1 firmy, uzależnione od wielkości puli numerów identyfikacyjnych

Pula numerów Opłata w PLN
do 10 136,–
do 100 307,50
do 1 000 615,–
do 10 000 1 230,–
do 100 000 3 690,–

b) nie pobiera się opłaty za przydzielenie pierwszej puli do 10 numerów, która przysługuje wyłącznie nowym Uczestnikom lub posiadającym tylko pojedynczy numer GLN
c) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 pulę do 10 numerów

  1. Opłata roczna

a) Opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1, płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od całości przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:

Przychód netto (zł) Opłata brutto (zł)
do 2 mln 136
powyżej 2 do 5 mln 267
powyżej 5 do 10 mln 672
powyżej 10 do 20 mln 1341
powyżej 20 do 50 mln 2418
powyżej 50 do 100 mln 3490
powyżej 100 do 500 mln 4565
powyżej 500 mln 5637

b) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pulę do 10 numerów wynosi : 110,57 zł netto, 136 zł brutto.

W cenach wliczony jest obowiązujący 23% VAT.

Po otrzymaniu Wniosku-Umowy przesłane zostaną do Państwa proformy:

  1. Proforma z Fundacji GS1 Polska za rejestrację w systemie GS1
  2. Proforma za wygenerowane wzorce kodów kreskowych lub wydruk etykiet z kodami kreskowymi.

Wydawcy (ISSN, ISBN) – rejestracja

PROCEDURA REJESTRACYJNA

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GS1 a ISBN Int. i ISMN Int. Wydawnictwa nie mają obowiązku rejestrować się w systemie GS1. Istnieje możliwość rejestracji w Bazie Wydawnictw GS1 Polska, która uprawnia wydawnictwa do bezpłatnych konsultacji w zakresie standardów GS1, dotyczących znakowania książek i wydawnictw ciągłych kodami GS1.

Pomoc

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.