O.Z.U.H. Zielewicz

ul. Józefa Rivolego 11,

60-465 Poznań

NIP: 7821050913

REGON: 300848637

Konto bankowe: BRE BANK SA 26 1140 2004 0000 3002 5300 5092

Czynne: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Zamówienia przyjmowane są pisemnie (e-mail)