Rejestracja kodów kreskowych

Państwa Firma otrzyma w kodzie EAN-13 swój numer identyfikacyjny oraz prawo do oznaczania od 100 do 100 tysięcy różnych wyrobów. We własnym zakresie Firma Państwa ustala 2, 3, 4 lub 5-cyfrowe, indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który różni się np. zawartością, wagą, smakiem, gramaturą, wielkością opakowania, ceną itp.

PROCEDURA REJESTRACYJNA

Możliwość znakowania produktów kodami kreskowymi należy rozpocząć od uzyskania numeru na Państwa Firmę w organizacji krajowej GS1. Poniższy dokument Wniosku-Umowy wraz z drukiem zamówienia wzorców kodów kreskowych (pdf, docx) lub zamówienia etykiet samoprzylepnych ( pdf,doc) prosimy wypełnić i podpisać ( podpis osoby upoważnionej do zawierania umów ) oraz wysłać @ pocztą elektroniczną  (e-mail)  lub pocztą tradycyjną na nasz adres ( kontakt )

  • Wniosek – umowa o nadanie prawa do używania numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1 (.pdf)
.pdf
  • Zamówienie wzorców kodów kreskowych (.doc)
.doc
  • Zamówienie etykiet samoprzylepnych (.doc)
.doc

OPŁATY

  1. Opłata rejestracyjna za przydzielenie określonej puli numerów GTIN-13
Pula numerów Opłata w PLN
do 100 307,50
do 1 000 615,–
do 10 000 1 230,–
do 100 000 3 690,–
  1. Opłata roczna za uczestnictwo w Systemie GS1, płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ogółem w roku ubiegłym według następujących stawek:
Przychody
ze sprzedaży
(w mln zł)
Miesiąc przystąpienia do GS1
XII*, I, II, III     IV, V, VI VII, VIII, IX X, XI
Opłata roczna (w zł)
do 2 136,– 102,– 70,– 34,–
od 2 do 5 267,– 200,– 135,– 67,–
od 5 do 10 672,– 503,– 336,– 167,–
od 10 do 20 1341,– 1006,– 671,– 335,–
od 20 do 50 2418,– 1812,– 1210,– 604,–
od 50 do 100 3490,– 2619,– 1745,– 873,–
od 100 do 500 4565,– 3424,– 2281,– 1111,–
powyżej 500 5637,– 4229,– 2818,– 1410,–

Uczestnicy, którzy przystępują do Systemu GS1 w grudniu, są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo za rok, w którym złożyli wniosek i opłacają od razu pełną opłatę roczną za rok następny.

W zależności od daty wstąpienia do Systemu GS1 w drugim lub kolejnym kwartale roku kalendarzowego opłata roczna (składnik b) za pierwszy rok uczestnictwa jest pomniejszana odpowiednio o 25%, 50% i 75%.

Uczestnicy, którzy przystępują do Systemu GS1 w grudniu, są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo za rok, w którym złożyli wniosek i opłacają od razu pełną opłatę roczną za rok następny.

W cenach wliczony jest obowiązujący 23% VAT.

Po otrzymaniu Wniosku-Umowy przesłane zostaną do Państwa proformy:

  1. Proforma z Fundacji GS1 Polska za rejestrację w systemie GS1
  2. Proforma za wygenerowane wzorce kodów kreskowych lub wydruk etykiet z kodami kreskowymi.

Wydawcy (ISSN, ISBN) – rejestracja

PROCEDURA REJESTRACYJNA

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GS1 a ISBN Int. i ISMN Int. Wydawnictwa nie mają obowiązku rejestrować się w systemie GS1. Istnieje możliwość rejestracji w Bazie Wydawnictw GS1 Polska, która uprawnia wydawnictwa do bezpłatnych konsultacji w zakresie standardów GS1, dotyczących znakowania książek i wydawnictw ciągłych kodami GS1.

Pomoc

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.